En fortælling om de kinesike undergrundsdigtere i 80ne. Shanghai


Menneskene og Versene